Máy đã qua sử dụng

Tất Cả
   
APPLE iPhone 5 64GB (ZP/EU)
H.Sơn 13.500.000 VNĐ
   
APPLE iPhone 5 32GB
H.Sơn 12.800.000 VNĐ
   
APPLE iPhone 5 16GB (EU/ZP)
H.Sơn 11.500.000 VNĐ
   
iPad 2 WiFi 3G 64GB
H.Sơn 11.200.000 VNĐ
   
iPhone 4S 64GB Global
H.Sơn 10.800.000 VNĐ
   
iPhone 4S 32GB Global
H.Sơn 10.500.000 VNĐ
   
iPad 2 WiFi 3G 32GB
H.Sơn 10.200.000 VNĐ
   
iPad 3 WiFi + 4G 64GB
H.Sơn 10.200.000 VNĐ
   
iPhone 4S 16GB Global
H.Sơn 9.500.000 VNĐ
   
iPad 2 WiFi 3G 16GB
H.Sơn 9.200.000 VNĐ
   
SAMSUNG Galaxy S III I9300 16GB
H.Sơn 8.800.000 VNĐ
   
SAMSUNG Galaxy S III I9300 16GB White
H.Sơn 8.800.000 VNĐ
   
iPad 2 WiFi 64GB
H.Sơn 8.600.000 VNĐ
   
iPhone 4 32GB Global (ZA/ZP)
H.Sơn 7.900.000 VNĐ
   
iPad 3 WiFi 16GB
H.Sơn 7.600.000 VNĐ
   
iPhone 4 16GB Global
H.Sơn 7.400.000 VNĐ
   
iPhone 4 32GB LOCK
H.Sơn 6.900.000 VNĐ
   
iPad 2 WiFi 16GB
H.Sơn 6.600.000 VNĐ
   
LG Optimus 3D P920 FPT
H.Sơn 5.900.000 VNĐ
   
HTC Sensation XE
H.Sơn 5.900.000 VNĐ
   
HTC Flyer 32GB
H.Sơn 5.600.000 VNĐ
   
iPhone 3GS 32GB Global White
H.Sơn 4.500.000 VNĐ
   
BLACKBERRY PLAYBOOK 16GB
H.Sơn 3.900.000 VNĐ
   
iPhone 3GS 16GB
H.Sơn 3.900.000 VNĐ
   
HTC HD7 16GB
H.Sơn 3.900.000 VNĐ
   
NOKIA 700
H.Sơn 3.800.000 VNĐ
   
HTC HD2
H.Sơn 3.300.000 VNĐ
   
NOKIA E72 GOLD
H.Sơn 3.000.000 VNĐ
   
NOKIA E72 White
H.Sơn 3.000.000 VNĐ
   
iPhone 3G 16GB
H.Sơn 2.900.000 VNĐ
   
NOKIA E71
H.Sơn 1.900.000 VNĐ
   
Motorola V9
Vui Lòng Liên Hệ
   
NOKIA X7
Vui Lòng Liên Hệ
   
SAMSUNG Galaxy S II Docomo
Vui Lòng Liên Hệ
   
Samsung I9103 Galaxy R
Vui Lòng Liên Hệ
   
HTC One X 32GB FPT
Vui Lòng Liên Hệ
   
iPad 2 WiFi 3G 16GB
Vui Lòng Liên Hệ
Trang1